Ochrana osobných údajov

Ako prevádzkovateľ tohto webu:

 • obchodné meno: Roman Plencner,
 • IČO: 44465980, DIČ: 1034555544,
 • sídlo = poštová adresa: Bruty 32, 94355 Bruty, Slovensko,
 • číslo živnostenskej registrácie: 460-24431, OU Nové Zámky, odbor živn. podnikania…

… ukladám a spracovávam nasledovné osobné údaje, ak mi ich poskytnete formulárom, e-mailom alebo telefonicky:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • obsah komunikácie.

Spracovanie osobných údajov podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…) známemu ako GDPR.

Ako tento web používa cookies?

Informácie o cookies a nastavenia cookies na tomto webe nájdete na stránke:

Spracovateľom cookies…

… na tomto webe je spoločnosť:

 • Google LLC so sídlom: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA. Spoločnosť Google zverejnila informácie o tom ako používa cookies a prehľad typov cookies ktoré používa.

Na základe zákona na ochranu osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva, vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a vyššie uvedených spracovateľov.

Platné od 23.12.2023.

UXmedia.sk